Загрійчук Іван Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Загрійчук Іван Дмитрович

ЗАГРІЙЧУ́К Іван Дмитрович (05. 07. 1955, с. Яківка Тлумац. р-ну Стані-слав., нині Івано-Фр. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (2010). Закін. Київ. ун-т (1982). Відтоді працює в Укр. академії залізнич. транспорту (Харків, з перервою): 1991–2004 – деканом гуманітар. ф-ту, водночас 1991–2010 – зав. каф. філософії та соціології. Наук. дослідження: теорія пізнання, соціол. філософія, філос. антропологія, культурологія.

Пр.: Феномен нації та проблема особистості в комуністичному та ліберальному світоглядах // Мультиверсум: Філос. альм. К., 2008. Вип. 78; Політична культура українського народу крізь призму марґінальності // Там само. 2009. Вип. 87; Духовна культура: проблема самовизначення // Схід. 2009. № 4; Глобалізація як проблема для національних культур // Наук. вісник Харків. пед. ун-ту. Сер. філософія. 2009. Вип. 32.

Л. П. Ватуля


Покликання на статтю