ЗАГС — Енциклопедія Сучасної України

ЗАГС

ЗАГС (Запис актів громадянського стану) – державний орган із реєстрації актів громадянського стану. Засн. у Рад. Росії 1918 в системі Нар. комісаріату внутр. справ. В УСРР органи ЗАГС запроваджено декретом РНК від 20 лютого 1919 за рос. зразком. Від 1931, після скасування наркоматів внутр. справ, центр. ЗАГС УСРР перебував у підпорядкуванні президії ЦВК УСРР, обл. – секретаріатів облвиконкомів, рай. – заг. відділів райвиконкомів. З відновленням нар. комісаріатів внутр. справ 1941 центр. ЗАГС УРСР знову передано відповід. комісаріатові УРСР. Органи ЗАГС вели реєстрацію фактів народж., смерті, одруження, розлучення та ін. При сільс. і селищ. радах, де не було органів ЗАГС, ці акти записували безпосередньо у виконкомах. З прийняттям Закону України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» (1993) систему органів Реєстрації актів цивіл. стану (РАЦС) становлять відділи РАЦС Гол. упр. юстиції Мін-ва юстиції України в АР Крим, обласних, Київ. і Севастоп. міських, рай., рай. у містах, міських (міст обл. значення) упр. юстиції, виконавчі органи сільс., селищ., міських (крім міст обл. значення) рад. Для громадян України, які проживають за кордоном, реєстрацію актів цивіл. стану проводять консул. установи та дипломат. представництва.

В. П. Капелюшний


Покликання на статтю