Задерей Петро Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Задерей Петро Васильович

ЗАДЕРЕ́Й Петро Васильович (03. 03. 1948, с. Свійчів Володимир-Волин. р-ну Волин. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1993), проф. (2001). Закін. Луцький пед. ін-т (1970). Учителював. 1972–75 – у Луцькому пед. ін-ті; 1978–93 – в Ін-ті математики НАНУ (Київ): 1993 – пров. н. с.; від 1996 – зав. каф. вищої математики Київ. ун-ту технологій та дизайну. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорій функцій дійс. і комплекс. змінних, наближення функцій, рядів Фур'є.

Пр.: Об асимптотических равенствах для норм в метрике L функций, заданных кратными тригонометрическими рядами // Докл. АН СССР. 1988. Т. 302, № 6; Об условиях интегрируемости кратных тригонометрических рядов // УМЖ. 1992. Т. 44, № 3; О сходимости в пространстве L1 рядов Фурье // Там само. 2002. Т. 54, № 5 (співавт.); Умови рівномірної збіжності рядів Фабера всередині області // Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання: Зб. пр. Ін-ту математики НАНУ. 2007. Т. 4, № 1 (співавт.); Об условиях типа Сидона–Теляковского интегрируемости кратных тригонометрических рядов // УМЖ. 2008. Т. 60, № 5 (співавт.).

В. І. Горбачук


Покликання на статтю