Задерій Іван Ілліч — Енциклопедія Сучасної України

Задерій Іван Ілліч

ЗАДЕРІ́Й Іван Ілліч (12(25). 04. 1904, м. Ніжин, нині Черніг. обл. – 25. 09. 1990, м. Кам'янець-Подільський Хмельн. обл.) – вчений-зоотехнік. Д-р с.-г. н. (1963), проф. (1964). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Київ. с.-г. ін-т (1929). Працював на с.-г. підпр-вах; 1947–53 – на дослід. станціях у Чернігові та Закарп. обл.; 1953–63 – доц. каф. годівлі с.-г. тварин Білоцерків. с.-г. ін-ту; від 1963 – зав., 1977–84 – проф.-консультант каф. заг. тваринництва Кам'янець-Поділ. с.-г. ін-ту. Вивчав процеси травлення у різних відділах шлунк.-кишк. тракту тварин, значення годівлі для формування природ. резистентності тварин до захворювань, наук. основи вироб-ва кормів, роль концентрації пожив. речовин у сировині при їх силосуванні, мікромінерал. склад ґрунтів і кормів Хмельн., Чернів. та Закарп. обл.

Пр.: Борьба с потерями белков при силосовании кормов. К.; Х., 1937; Силосування кормів. К.; Х., 1948; Кормление сельскохозяйственных животных жомом. К., 1952; 1960; Факторы, влияющие на формирование химического состава растительных кормов. Белая Церковь, 1958; Годівля тварин жомом. К., 1966; Молочная продуктивность коров при обеспечении рационов солями кобальта, меди и цинка // Теория и практика рац. кормления животных: Межвузов. сб. науч. ст. Кишинев. с.-х. ин-та. 1984 (співавт.).

Літ.: Цвігун А. Т. Задерій Іван Ілліч (1904–1990) // Вчені у галузі тваринництва. Кн. 2. К., 1999.

А. Т. Цвігун


Покликання на статтю