Задирако Петро Свиридонович — Енциклопедія Сучасної України

Задирако Петро Свиридонович

ЗАДИРА́КО Петро Свиридонович (15. 08. 1927, с. Ганно-Опанлинка, нині Приазов. р-ну Запоріз. обл. – 04. 04. 2009, Одеса) – філософ. Д-р філос. н. (1979), проф. (1980). Закін. Моск. військ.-політ. академію (1958). Служив на флоті (1944–61). Працював в Одес. ін-ті нар. госп-ва (1966–70); зав. каф. філософії, політології, психології та права Одес. академії буд-ва та арх-ри (1971–2009). Напрями наук. діяльності: критика бурж. філософії, соц. філософія, філософія політико-правового мислення.

Пр.: Антинаучный подход буржуазных социологов к важнейшим вопросам общественного развития. Москва, 1985; Идеология и практика современных «крестоносцев». К., 1986; Шлях до демократії та свободи важкий і небезпечний // Укр.-Канад. зб. К., 1994. № 1; Правовий захист інтелектуальної праці та її результатів // Юрид. вісн. 1995. № 3; Людина, право і держава: історія та сучасність // Там само. 1997. № 3; Гуманизм и политическая мораль как регуляторы поведения человека в условиях обновления общества // Роль ун-тов в поддержке гуманитар. науч. исследований. Тула, 2008. Т. 3.

Н. М. Рибка


Покликання на статтю