Задонцев Антон Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Задонцев Антон Іванович

ЗАДО́НЦЕВ Антон Іванович (03(16). 08. 1908, с. Ставидла, нині Олександрів. р-ну Кіровогр. обл. – 05. 12. 1971, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі рослинництва. Батько В. Задонцева. Акад. ВАСГНІЛ (1960), чл.-кор. АН УРСР (1951). Засл. діяч н. УРСР (1958). Сталін. премія (1951). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. с.-г. ін-т (1929). Відтоді працював у ВНДІ кукурудзи (нині Ін-т зерн. госп-ва УААН, Дніпропетровськ): від 1936 – зав. лаб. зимостійкості, 1941–71 – дир. Вивчав закономірності формування морозостійкості озимих культур, природу дії та проблеми використання речовин, що регулюють ріст рослин; розробляв агротех. заходи підвищення продуктивності озимини. Обґрунтував системи районування строків сівби озимої пшениці й поєднання двох провід. зерн. культур степ. зони – озимої пшениці та кукурудзи. Автор розділів у кн. «Наукові основи ведення землеробства і тваринництва в Степу УРСР» (К., 1964) та «Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных культур» (Москва, 1967).

Пр.: Выращивание высоких урожаев и районирование гибридов и сортов кукурузы. К., 1961; Влияние гидротермических условий на процесс зернообразования у озимой пшеницы в Степи УССР // Бюл. ВНИИ кукурузы. Дн., 1971 (співавт.); Зимостойкость и продуктивность сортов озимой пшеницы в степной зоне УССР // Селекция и сорт. агротехника озимой пшеницы: Тр. ВАСХНИЛ. Москва, 1971 (співавт.); Хлорхолинхлорид в растениеводстве. Москва, 1973 (співавт.).

Літ.: Задонцев Антон Іванович: Некролог // ВСГН. 1972. № 1; Сусідко П. І. та ін. До 70-річчя академіка ВАСГНІЛ Антона Івановича Задонцева // Там само. 1978. № 9; Академік Задонцев Антон Іванович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1931–74: До 100-річчя від дня народж. К., 2008; Биологи.

Є. М. Лебідь, П. І. Іваненко


Покликання на статтю