Задорожна Людмила Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Задорожна Людмила Михайлівна

ЗАДОРО́ЖНА Людмила Михайлівна (01. 07. 1948, с. Лісогірка Городоц. р-ну, нині Хмельн. обл.) – літературознавець, перекладачка, прозаїк. Д-р філол. н. (1996), проф. (2002). Чл. НСПУ (1986). Закін. Київ. ун-т (1970), де й працює: від 1999 – зав. каф. історії укр. літ-ри і шевченкознавства Ін-ту філології. Досліджує творчість Т. Шевченка, укр.-вірм. взаємозв'язки 19–20 ст., а також творчість Є. Гребінки, І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, О. Кониського, новітніх укр. письменників, літописну спадщину Київ. Русі та доби Гетьманщини, взаємовпливи літ-ри і мист-ва. Авторка розділів у підручниках «Українська література» (1995), «Електронна бібліотека творчості Тараса Шевченка (електронний підручник та веб-сайт)» (2005; обидва – Київ). У її перекладі вийшли «Вірменські прислів'я та приказки» (1976), «Вірменські народні казки» (1977), зб. оповідань М. Петросяна «Вірменські ескізи» (1978) та «Самотня горішина» (1989), роман Д. Демірчяна «Вардананк» (1984, т. 1; 1986, т. 2); зб. повістей і оповідань М. Саркісян «Сержант Каро, Дорога під громами» (1985; усі – Київ). Написала романи «Відстані без розлук» (К., 2004; про складні сусп.-істор. події 15 ст. у житті укр. та вірм. народів) та «Як спіле жито» (Ніжин, 2006; розкрито драм. сторінки взаємин русичів з половцями 11–13 ст.).

Пр.: Вірменія: Міжетнічні зв'язки в укр. антропонімії ХVІІ ст. 1989; Тарас Шевченко. 1989 (співавт.); Т. Г. Шевченко і вірменська література. 1991; Євген Гребінка. 2000; Осягання позитиву: символ та аксіологічний аспект у творчості Шевченка // Інтеграція позитиву в творчості Шевченка. 2002; Історія української літератури кін. XVІІІ – 60-х рр. ХІХ ст.: Навч. посіб. 2004; Українсько-вірменські літературні взаємини. 2004; Шевченкознавство в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 2004 (співавт.); Риси етнотипу та етнохарактеристики в системі розвитку української літератури. Літописна спадщина: Навч. посіб. 2006 (усі – Київ).

Літ.: Боронь О. Повертаючись до джерел // УМЛ. 2005. Ч. 10; Нечай-Маленька Т. Нове слово у компаративістиці // Сх. світ. 2006. № 1; Мацько В. Крізь відстані до сьогодення // Поділ. вісті. 2007, 24 квіт.

О. Г. Астаф'єв, О. М. Сліпушко


Покликання на статтю