Заєць Анатолій Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Заєць Анатолій Павлович

ЗА́ЄЦЬ Анатолій Павлович (27. 03. 1954, с. Кур'янки Білогір. р-ну Хмельн. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (2000), проф. (2002), чл.-кор. АПрНУ (2002). Орден «За заслуги» 3-го (1996) та 2-го (2021) ступенів. Закін. Харків. юрид. ін-т (1981). Працював у Ін-ті держави і права АН УРСР (Київ, 1983–90); від 1990 – у Секретаріаті ВР України: від 1994 – заст. зав. наук.-експерт. відділу, від 1997 – 1-й заст. кер. наук.-експерт. упр.; від 2001 – 1-й заст. Держ. секр., від 2002 – Держ. секр. Мін-ва юстиції України; від 2006 – 1-й заст. голови Держ. агентства України з інвестицій та інновацій. Досліджує проблеми методології правознавства, конституц. і парламент. права, правової державності, теорії законодавства, місц. самоврядування, теорії та практики укр. парламентаризму, прав людини.

Пр.: Демократія і перебудова. 1988 (співавт.); Методологические проблемы правоведения. 1989 (співавт.); Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. 1999; Організація регіональної та місцевої влади: досвід держав – членів Європейського Союзу та вибір України. 2000; Теорія держави і права: Академічний курс: Підруч. 2006 (співавт.); Загальна теорія держави і права: основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції: Навч. посіб. 2008 (співавт.); усі – Київ.

О. В. Петришин


Покликання на статтю