Заїка Віктор Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Заїка Віктор Євгенович

ЗАЇ́КА Віктор Євгенович (02. 05. 1936, м. Улан-Уде, Бурятія, РФ – 22. 02. 2014, Севастополь) – гідробіолог. Д-р біол. н. (1972), проф. (1988), чл.-кор. НАНУ (1978). Держ. премія України у галузі н. і т. (2007). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Петербург, 1958). Відтоді працював у Зоол. ін-ті АН СРСР (Ленінград); від 1959 – у Лімнол. ін-ті Сибір. відділ. АН СРСР (с-ще Лиственичне Іркут. обл., РФ); від 1962 – в Ін-ті біології пд. морів НАНУ (Севастополь): від 1974 – зав. відділу екосистем шельфу, 1977–82 та 1993–2000 – дир., від 2000 – пров. н. с., від 2007 – в. о. гол. н. с. Досліджував бентос Чорного моря; започаткував вивчення таких ланок чорномор. планктон. угруповань, як мікрозоо- і пікопланктон. Зробив вагомий внесок у розроблення баланс. теорії росту тварин. Обґрунтував концепцію зв'язку між питомою продукцією гідробіонтів та осн. індивід. популяц. властивостями організмів, а також чинниками довкілля.

Пр.: Паразитофауна рыб озера Байкал. Москва, 1965; Удельная продукция водных беспозвоночных. К., 1972; Сравнительная продуктивность гидробионтов. К., 1983; Балансовая теория роста животных. К., 1985; Симбиоз водных животных с водорослями. К., 1991; Многолетние изменения зообентоса Черного моря. К., 1992 (співавт.); Есть ли животная жизнь на больших глубинах Черного моря? // Мор. экол. журн. 2008. Т. 7, № 4.

Літ.: 70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Є. Заїки // Вісн. НАНУ. 2006. № 5.

Л. Я. Татаренко


Покликання на статтю