Заїка Петро Митрофанович — Енциклопедія Сучасної України

Заїка Петро Митрофанович

ЗАЇ́КА Петро Митрофанович (12. 07. 1929, с. Покровське, нині смт Дніпроп. обл.) – фахівець у галузі механізації сільського господарства. Д-р тех. н. (1977), проф. (1978), акад. УААН (1990). Засл. діяч н. УРСР (1980). Закін. Харків. політех. ін-т (1954), де відтоді й працював. Від 1962 – у Харків. тех. ун-ті с. госп-ва: 1968–2006 – проректор з наук. роботи, 1975–86 – зав., від 1987 – проф. каф. с.-г. машин. Наук. дослідж. з проблем динаміки вібрац. зерноочисних машин і теорії вібросепарації, зокрема обґрунтував особливості взаємодії коливал. систем з джерелами енергії, нестаціонар. коливань при пускових і зупиноч. резонансах, природу й характер неліній. коливань вібрувал. частин машин на пруж. опорах, визначив параметри переміщення насіннєвих сумішей у вібрац. машинах. Під кер-вом З. створ. низку вібрац. зерноочисних машин.

Пр.: Динамика вибрационных зерноочистительных машин. Москва, 1977; Сепарация семян по комплексу физико-механических свойств. Москва, 1978 (співавт.); Вибрационные семяочистительные машины и устройства. Москва, 1981; Избранные задачи земледельческой механики. К., 1992; Вибрационное перемещение твердых и сыпучих тел в сельскохозяйственных машинах. К., 1998; Рекомендації по ефективному використанню техніки для післязбиральної обробки зерна і насіння сільськогосподарських культур в умовах Харківської області у 2007 році. Х., 2007 (співавт.).

Літ.: Заїка Петро Митрофанович: Бібліогр. покажч. наук. пр. за 1957–99 рр. Х., 1999; Кушнарьов А. С. Заїка Петро Митрофанович // Вчені у галузях механізації, електрифікації та меліорації. Кн. 3. К., 2000; Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова: Библиографический словарь. Х., 1998.

А. С. Кушнарьов


Покликання на статтю