Зайкевич Анастасій Єгорович — Енциклопедія Сучасної України

Зайкевич Анастасій Єгорович

ЗАЙКЕ́ВИЧ Анастасій Єгорович (1842, х. Матяшівський, нині с. Матяшівка Лубен. р-ну Полтав. обл. – грудень 1931, м. Лубни) – вчений-агроном, фізіолог рослин, етнограф. Герой Праці (1930). Закін. Київ. військ. уч-ще, Новорос. ун-т в Одесі (1870), де був залиш. для підготовки до професор. звання. 1872–74 перебував у наук. відрядженні за кордоном. Від 1876 працював у Харків. ун-ті: 1877–1915 – зав. каф. агрономії, організував агроном. лаб.; 1915–30 – зав. відділу рільництва Солониц. селекц. дослід. станції (Лубен. р-н). 1916 – співзасн. Лубен. дослід. станції лікар. рослин (нині Дослідна станція лікар. рослин Ін-ту агроекології і біотехнології УААН). Почес. чл. Полтав. с.-г. т-ва (1886). Впродовж 1881–93 створив 33 дослід. поля у різних губ.; брав участь в орг-ції мережі дослід. полів Всерос. т-ва цукровиків. 1891 розробив перший програм. документ, який визначав розвиток буряківництва, зокрема такі його засади, як рядкове внесення суперфосфату, селекція й насінництво цукр., напівцукр. та корм. буряків. Вивчав фізіологію дихання коріння рослин. Співавтор сорту люцерни Грімм–Зайкевича та автор сорту м'яти Мітчам. Записував нар. пісні Лубенщини для М. Лисенка, пропагував творчість Т. Шевченка. Досліджував гончарні промисли, видав працю «Мотивы малороссийского орнамента гончарного производства» (П., 1883). Співзасн. Миргород. керам. технікуму (1896). Ім'ям З. названо вулицю в Полтаві, на будівлі гол. корпусу Полтав. ін-ту агропром. вироб-ва відкрито мемор. дошку.

Пр.: Опытные поля (Харьковского сельскохозяйственного общества за 1881–1888 гг.): Краткий отчет о результатах, полученных на опытных полях Харьковского общества сельского хозяйства за период их деятельности с 1881 по 1888 года. Х., 1888; Отчет о работах, произведенных на опытных полях (Морочанское опытное поле). Х., 1889 (співавт.); Задачи исследований в области культуры сахарной свеклы и их организация. Х., 1891; Агрономия как наука вообще и университетская в частности. Х., 1891; К вопросу о выборе сортов кормовой свеклы // Хуторянин. 1913. № 8.

Літ.: Чикаленко Є. Спогади (1861–1907). Л., 1925; Рабинович В. Проф. А. Е. Зайкевич (К 95-летию со дня рожд.) // СиС. 1938. № 1; Иванов С. З. Анастасий Егорович Зайкевич: Истор.-биогр. очерк. Х., 1959; Орловський М. І., Кузьмич С. І. До 125-річчя з дня народження А. Є. Зайкевича // ВСГН. 1967. № 12; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. XVIII – начало XX вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Петербург, 2003; Липшиц.

В. М. Самородов


Покликання на статтю