Запольський Анатолій Кирилович — Енциклопедія Сучасної України

Запольський Анатолій Кирилович

ЗАПО́ЛЬСЬКИЙ Анатолій Кирилович (05. 03. 1938, Київ) – хімік. Д-р тех. н. (1977), проф. (1980). Закін. Київ. політех. ін-т (1960). Відтоді працював у Ін-ті використання газу в комунал. госп-ві та пром-сті АН УРСР; 1962–78 – в Ін-ті заг. та неорган. хімії АН УРСР; 1978–92 – зав. відділу комплекс. перероблення продуктів водоочищення Ін-ту колоїд. хімії та хімії води АНУ (усі – Київ); 1992–98 – дир. ТОВ «Джерельце» (м. Бровари Київ. обл.); водночас 1996–98 – заст. дир. – нач. департаменту критич. технологій підпр-ва «Захід» Мін-ва пром. політики України; від 1998 – проф. каф. біохімії та екології харч. вироб-в Нац. ун-ту харч. технологій (обидва – Київ). Наук. дослідження: технології рац. використання мінерал. сировини й водних ресурсів, синтез і застосування нових високоефектив. коагулянтів для очищення стічних та питних вод, перероблення відходів вироб-в.

Пр.: Технология коагулянтов. Л., 1978 (співавт.); Сернокислотная переработка высококремнистого алюминиевого сырья. К., 1981; Комплексная переработка сточных вод гальванического производства. К., 1989 (співавт.); Основи екології: Підруч. К., 2001; 2004; 2005 (співавт.); Водопостачання, водовідведення та якість води: Підруч. К., 2005.

А. І. Салюк


Покликання на статтю