Запорізька обласна наукова медична бібліотека — Енциклопедія Сучасної України

Запорізька обласна наукова медична бібліотека

ЗАПОРІ́ЗЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВА МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1945 рішенням Запоріз. обл. відділу охорони здоров'я. Підпорядк. Запоріз. обл. раді, Упр. охорони здоров'я Запоріз. облдержадміністрації, Нац. наук. мед. б-ці України (Київ). Поч. фонду стало бл. 500 книг та журналів, які збереглися у залізнич. лікарні. Б-ка перебувала в одній з кімнат Фармацевт. школи, потім їй надали окрему кімнату. 1947 фонд становив 3151 прим., 1956 – 38 108 прим. Значну кількість видань передано з дублет. фонду Б-ки 1-го Моск. мед. ін-ту. 1956 отримала спец. приміщення. Від 1960 надходило по 2 обов'язк. прим. мед. літ-ри, яку видавали в СРСР. Заг. фонд – понад 360 тис. прим.: книги, журнали (понад 1 тис. – іноземні), автореф. дис., наук.-метод. й інформ.-бібліогр. видання. Комплектується літ-рою з усіх галузей медицини та суміж. наук; а також наук.-популяр. і худож. літ-рою для пацієнтів лікарень. Передплачує понад 200 період. видань. Структура б-ки: відділи – обслуговування користувачів, комплектування та наук. обробки літ-ри, довідк.-бібліогр. роботи та каталогів, матеріал.-тех. забезпечення; метод. служба; сектор книгосховища; бухгалтерія. Довідк.-бібліогр. апарат: алфавіт., системат., предмет., електрон. (від 2006) каталоги; заг. й темат. («Друковані праці медиків Запорізької області», «Охорона здоров'я області на сторінках періодики») картотеки. Серед раритет. видань: «Руководство къ фармацевтической и медико-химической практикѣ» Г. Гаґера (1889), «Руководство къ частной хирургiи для врачей и учащихся» за ред. Ф. Кьоніґа (1894, т. 1), «Реальная энциклопедія практической медицины: Медико-хирургическій словарь для практическихъ врачей» за ред. М. Блюменау (1909, т. 1–3; 1911, т. 8; 1912, т. 10–11; 1913, т. 13–14; 1914, т. 16; усі – С.-Петербург). Укладає рекомендов. списки літ-ри, покажчики літ-ри з актуал. питань медицини, поточні темат. рекомендац. бібліогр. покажчики літ-ри («Здравоохранение Запорожской области (1867–1984)», 1985; «Организация здравоохранения Запорожской области (1939–2008)»; обидва – Запоріжжя), метод. рекомендації, пам'ятки, інструкції, бібліогр. огляди, щорічно – «Календарь знаменательных и памятных дат»; проводить дні переглядів нової літ-ри, організовує «виїзні» читальні, бере участь у наук. конф. Дир. – Н. Пригунова (від 2010).

Л. І. Величко


Покликання на статтю