Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Горького — Енциклопедія Сучасної України

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Горького

ЗАПОРІ́ЗЬКА ОБЛАСНА́ УНІВЕРСА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА ім. О. М. Горького Засн. 1904 як Олександрів. міська громад. б-ка, від 1919 – центр. міська робітн. б-ка, від 1921 – Запоріз., від 1936 – ім. О. М. Горького, від 1939 – обласна. Під час 2-ї світ. війни книжк. фонд і приміщення б-ки були повністю знищені. Після визволення міста у жовтні 1943 відновила роботу. 4 тис. книг зібрали серед насел. та дістали з-під руїн. Від 1966 – наукова. У структурі спеціалізов. відділи: краєзнав. літ-ри, зведеного обліку та контролю, інформ.-бібліогр., чит. залів, тех.-екон. літ-ри, природн.-наук. і мед. літ-ри, літ-ри іноз. мовами, абонемента, прогнозування та розвитку бібліотеч. справи, автоматизації бібліотечно-бібліогр. процесів. Відкрито дит. кімнату, 2 Інтернет-центри, Канад.-укр. бібліотеч. центр, виставк. зал, конференц-зал. Довідк.-бібліогр. апарат: каталоги (електрон.; читацькі – алфавіт. і системат., назв худож. творів, зведений краєзнав. літ-ри; систематичні – нот, літ-ри іноз. мовами) та картотеки (системат. статей, назв муз. творів, авторів літ. текстів). У фондах – 1,5 млн од. зберігання, з них 9 тис. прим. рідкіс. і цінних видань. Серед раритетів – «Наказъ комиссіи о составленіи проекта новаго уложенія» (Москва, 1767), «Мѣдныя деньги въ Россіи 1656–1663. Денежные знаки въ Швеціи 1716–1719» А. Брікнера (1868), «Фаустъ» Й. Ґете (1889; обидва – С.-Петербург); прижиттєві вид. зібрань творів Д. Григоровича, М. Лєскова, О. Островського, Л. Толстого, А. Чехова; рідкісні вид. місц. творів друку: «Лѣтопись событій Самоила Величка» (К., 1848), «Отчетъ Александровскаго городского общественнаго Управленія за 1900 годъ» (Александровскъ, 1901); колекція друк. матеріалів краєзнавців В. Фоменка, Л. Адельберґа (186 копій карт Катеринослав. губ., Олександрівська, Дніпра, Азов. моря та 25 машинопис. книг з історії краю). 1989 створ. фонди літ-ри нац. меншин, організовано експозиції предметів нац. культури, ужитк. мист-ва при б-ках у насел. пунктах компакт. проживання меншин. Б-ка стала базою для проведення респ. наук.-практ. конф. «Сучас. читач і б-ка» (1990). Щорічно видає бібліогр. покажчики («Література про Запорізьку область», «Знаменні та пам'ятні дати Запоріжжя»); наук.-допоміжні посібники («Запорізька область: динаміка розвитку», «Вулиці Запоріжжя»); бібліогр. списки у серіях «Дослідники рідного краю» («М. Киценко», 1994; «О. Бодянський», 1995; «Я. Новицький», 1996; «І. Пуха», 1998; «В. Фоменко», 2001), «Герої України – наші земляки» («В. Богуслаєв», «В. Сацький», обидва – 2003; «Ф. Муравченко», 2004), «Міста і села Запорізької області»; метод.-бібліогр. посібники («Народні традиції, звичаї та обряди», «Палітра народної творчості», «В досьє бібліотекареві»). Організувала 2002 книжк. виставку «Запоріжжя книжкове» та ювіл. експозицію книг з фондів б-ки «Дніпрогесу – 70», конкурси «Людина читаюча» (2007) і «Сільс. б-ка» (2009). Дир. – І. Степаненко (від 1982).

Літ.: Бальцер А. Нарис історії Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки імені О. М. Горького 1905–1995 рр. З., 1995.

Н. А. Купреєва


Покликання на статтю