Запорожець — Енциклопедія Сучасної України

Запорожець

«ЗАПОРО́ЖЕЦЬ» Виходив щомісяця 1936–39 у Парижі як орган Т-ва запорожців. Видавала Пропагандно-репрезентац. група т-ва (до 1938 – машинопис. способом). Розповсюджувався у Бельгії, Чехо-Словаччині, Польщі та ін. Публікував матеріали про осн. напрями діяльності та звіти орг-ції; дискус. статті щодо створення й призначення укр. війська, життя укр. комбатантів і тогочас. укр. політ. стан, листування редакції тощо. Наскрізна тема – об'єднання українців у межах певної орг-ції та країни з укр. еміграцією. Рубрики: «Наукова сторінка», «Військово-техничний відділ», «З життя запорожців», «Військовий голос», «Наші лицарі і мученики», «Організаційне життя», «З газет і журналів», «Листування редакції», «Бібліоґрафія». Ред. – сотник В. Болобан (1936–38), поручик Пономаренко (1938–39).

Літ.: Денека О. Часопис «Запорожець» (1936–1939 рр.) – трибуна українського «Товариства Запорожців» у Франції // Укр. періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомлення 10-ї Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17–18 трав. 2002 р. Л., 2002.

Р. М. Романюк


Покликання на статтю