Запорожець Микола Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Запорожець Микола Федорович

ЗАПОРО́ЖЕЦЬ Микола Федорович (18. 04. 1938, с. Лип'янка Шполян. р-ну, нині Черкас. обл.) – ветеринарний лікар, біохімік. Д-р біол. н. (1991), проф. (1991). Закін. Білоцерків. с.-г. ін-т (1963). Працював вет. лікарем; н. с. Укр. НДІ кормів (Вінниця, 1976–81); доц. Цілиногр. с.-г. ін-ту (нині Астана, 1982–84); від 1984 – у Вінн. аграр. ун-ті: від 1988 – зав. каф. біол. і заг. хімії. Розробляє методи руйнування нітратів у ланцюгу рослина–тварина–продукція тваринництва, гідробіол. методи діагностики забруднення води нітратами і їх похідними.

Пр.: Уровни содержания макроэлементов в траве злаковых, крови и молоке коров в период выпаса на пастбище с внесением высоких доз азотных удобрений // Бюл. ВНИИ физиологии, биохимии и питания с.-х. животных. Боровск, 1979; Минеральное питание животных в условиях специализации ферм и промышленных комплексов // Физиол. и биохим. основы высокой продуктивности животных. Москва, 1980; Лягушки как биологическая модель изучения воздействия загрязнения окружающей среды нитратами, нитритами и другими высокоактивными ксенобиотиками // Изв. Тимирязев. с.-х. академии. Москва, 2007.

В. Ф. Петриченко


Покликання на статтю