Запорожець Олександр Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Запорожець Олександр Володимирович

ЗАПОРО́ЖЕЦЬ Олександр Володимирович (30. 08(12. 09). 1905, Київ – 07. 10. 1981, Москва) – психолог. Д-р пед. н. (1959), проф. (1960), акад. АПН СРСР (1968). Вивчав театр. мист-во у Києві, брав участь у 4-х виставах театру «Березіль» (1922–23). Закін. 2-й Моск. ун-т (1930). Від 1931 працював в Укр. психоневрол. ін-ті (нині Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМНУ, Харків); водночас від 1933 – у Харків. пед. ін-ті: від 1938 – зав. каф. психології; 1941–43 – в експерим. шпиталі з відновлення руху при Ін-ті психології (с-ще Кауровка Свердлов. обл., РФ); 1943–60 – доц., проф. каф. психології Моск. ун-ту, 1944–60 – зав. лаб. психології дітей дошкіл. віку Ін-ту психології при Ун-ті; від 1960 – дир. Ін-ту дошкіл. виховання АПН СРСР (Москва). 1965–67 – акад.-секр. Відділ. психології та вікової фізіології, 1968–81 – чл. Президії АПН СРСР. Наук. дослідж. присвяч. заг. та дит. психології (розвиток сприймання і мислення, формування емоцій, обґрунтування принципу відновлення функцій органів руху шляхом перебудови функціон. систем), психології сенсор. процесів, дошкіл. вихованню. Під кер-вом З. розроблено теорію сенсор. та розум. розвитку дитини. Започаткував використання у дошкіл. педагогіці поняття ампліфікації – збагачення розвитку дитини завдяки оптимал. застосуванню специфіч. дит. видів діяльності. Автор підручника «Психология» (Москва, 1953; 1955; 1961; 1965), перекладеного чес., польс., болгар. (усі – 1954), латис. (1955), словац. (1958), укр. (1961) і литов. (1969) мовами.

Пр.: Восстановление движения. 1945 (співавт.); Развитие произвольных движений. 1960; Некоторые психологические вопросы сенсорного восприятия в раннем и дошкольном детстве. 1963; Актуальные проблемы возрастной психологии. 1978 (співавт.); Избранные психологические труды: В 2 т. 1986 (усі – Москва).

Літ.: А. В. Запорожец: Некролог // Вопр. психологии. 1981. № 6; Венгер Л. А. А. В. Запорожец и его вклад в советскую психологию // Там само. 1985. № 4; Головінський І. Олександр Запорожець – український психолог // РШ. 1994. № 7; Зинченко В. П. Становление психолога: К 90-летию со дня рожд. А. В. Запорожца // Вопр. психологии. 1995. № 5.

Н. В. Кудикіна


Покликання на статтю