Запорожець Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Запорожець Олександр Іванович

ЗАПОРО́ЖЕЦЬ Олександр Іванович (24. 11. 1956, Київ) – еколог. Д-р тех. н. (1998), проф. (2004). Закін. Київ. ін-т інж. цивіл. авіації (1978), де відтоді й працює (нині Нац. авіац. ун-т): від 2001 – зав. каф. безпеки життєдіяльності, від 2008 – дир. Ін-ту міського госп-ва. Вивчає проблеми охорони довкілля від несприятливого впливу цивіл. авіації. Написав розділ «Экологическая безопасность гражданской авиации» для «Энциклопедии безопасности авиации» (К., 2008).

Пр.: Руководство по расчету факторов неблагоприятного воздействия воздушных судов ГА на окружающую среду. Москва, 1986; Снижение шума при эксплуатации пассажирских самолетов. К., 1990; Авіаційний шум як проблема охорони навколишнього середовища // Вісн. Київ. ун-ту цивіл. авіації. 1998. № 1; Екологічна безпека // Безпека авіації. К., 2004.

Є. С. Сікорський


Покликання на статтю