Заранський Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Заранський Володимир Іванович

ЗАРА́НСЬКИЙ Володимир Іванович (07. 09. 1947, Львів) – скрипаль, альтист, диригент, педагог. Канд. мистецтвознавства (2002), проф. (2004). Засл. діяч культури Польщі (2008). Закін. Львів. консерваторію (1971; кл. Б. Каськіва) та асистентуру-стажування при Київ. консерваторії (1981; кл. В. Стеценка). Від 1973 викладає у Львів. муз. академії: 1980–92 – декан композитор., істор.-теор. та фортепіан. ф-тів, від 1998 – проф. каф. скрипки; водночас від 1973 – пом. концертмейстера, 1989–92 – концертмейстер, кер., диригент Львів. камер. оркестру при ній. Виступав в ансамблі з піаністом Б. Тихонюком. Як скрипаль та альтист брав участь у першому виконанні творів укр. композиторів – М. Колесси, М. Скорика, Є. Станковича, Р. Сімовича, Д. Задора та ін. Серед учнів – лауреати всеукр. та міжнар. конкурсів В. Баран, М. Гав'юк, Ю. Дмитерко, С. Кукоба, Н. Привалова, А. Савицька, Н. Федюк.

Пр.: Традиції і новаторство у скрипкових концертах Мирослава Скорика (До проблеми розвитку жанру) // Актуал. проблеми історії, теорії та практики худож. культури: Зб. наук. пр. К., 2001. Вип. 6, ч. 2; Скрипкові концерти львівських композиторів // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. «Мистецтвознавство». 2002. № 2(9); Український скрипковий концерт: Навч. посіб. Л., 2003; Скрипкова мініатюра українських композиторів // Мистецтвознавчі зап.: Зб. наук. пр. Держ. академії керів. кадрів культури і мист-ва. К., 2006. Вип. 8; Мирослав Скорик. Концерти для скрипки з оркестром // Мат. до укр. мистецтвознавства: Зб. наук. пр. ІМФЕ НАНУ. К., 2008. Вип. 7.

Літ.: Микитка А. Львівський камерний оркестр. Л., 2000.

В. Є. Камінський


Покликання на статтю