Зарицький Петро Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Зарицький Петро Васильович

ЗАРИ́ЦЬКИЙ Петро Васильович (27. 01. 1928, с. Губарівка Богодухів. р-ну, нині Харків. обл.) – геолог, літолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1966), проф. (1967). Засл. діяч н. і т. України (1992). Закін. Харків. ун-т (1952), де від 1956 й працює: від 1967 – проф., 1968–86 – зав. каф. мінералогії та петрографії, 1986–2003 – зав. об'єднаної каф. мінералогії, петрографії та корис. копалин. Водночас від 2002 – зав. лаб. петрогр. дослідж. Укр. НДІ вогнетривів (Харків). Вивчає мінералогію, геохімію та літологію вугленос. відкладів Донец., Дніпров., Сілез. (Польща), Остраво-Карвін. (Чехія, Словаччина) басейнів. Засн. нової міждисциплінар. галузі природознавства – конкреціологія та методика конкрец. аналізу.

Пр.: Конкреции угленосных отложений Донецкого бассейна. 1959; Минералогия и геохимия диагенеза угленосных отложений. 1970. Ч. 1; 1971. Ч. 2; Конкреции и значение их изучения при решении вопросов угольной геологии и литологии. 1985; Геохимия литогенеза и основы конкреционного анализа: Учеб. пособ. 1991; Геохимия окружающей среды: Учеб. пособ. 2002 (усі – Харків).

Літ.: Петр Васильевич Зарицкий – профессор Харьковского университета: Библиогр. указ. Х., 1988; Петр Васильевич Зарицкий: К 80-летию со дня рождения: Биобиблиогр. указ. Х., 2008.

В. В. Андреєв


Покликання на статтю