Заришняк Анатолій Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Заришняк Анатолій Семенович

ЗАРИШНЯ́К Анатолій Семенович (29. 12. 1955, с. Коболчин Сокирян. р-ну Чернiв. обл.) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1996), проф. (2005), акад. УААН (2010). Засл. діяч н. і т. України (2012). Держ. премія України в галузі н. і т. (2014). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2016). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1982). Відтоді працює в Iн-тi цукр. бурякiв УААН (Київ): від 1997 – зав. лаб. дiагностики та оптимiзацiї живлення цукр. бурякiв. Вивчає особливості взаємодії ґрунту і рослин при тривалому застосуванні добрив під культури зернобуряк. сівозміни; розробляє заходи з оптимiзацiї живлення насiнникiв цукр. бурякiв при висадк. і безвисадк. способах вирощування, системи удобрення ґрунту в різних зонах насiнництва цiєї культури в Українi.

Пр.: Влияние удобрений на физиолого-биохимические процессы, сохранность и продуктивность безвысадочных семенников сахарной свеклы // Агрохимия. 1992. № 9 (співавт.); Удобрение и продуктивность семенников // Сахар. свекла. 1995. № 1; Оптимизация питания семенников сахарной свеклы // ВАН. 1998. № 4; Микроэлементы в сельском хозяйстве. Дн., 2003; Буряківництво. Проблеми інтенсифікації та ресурсозбереження. К., 2007 (співавт.).

Н. Г. Гізбуллін


Покликання на статтю