Котова Надія Сергіївна — Енциклопедія Сучасної України

Котова Надія Сергіївна

КО́ТОВА Надія Сергіївна (31. 10. 1961, с-ще Ін-ту ім. В. Докучаєва, Воронез. обл., РФ) – археолог. Д-р істор. н. (2011). Закін. Воронез. ун-т (1983). Від 1985 працює в Ін-ті археології НАНУ (Київ): від 2013 – пров. н. с. Досліджує проб­леми хронології, культур. типології, появи та початк. історії від­творюв. госп-ва; економіки ран­ньоземлероб. культур у вза­ємо­дії з довкіллям у Центр. і Сх. Єв­ро­пі. Розкопувала археол. па­м'ят­ки доби неоліту й енеоліту в степ. смузі України (Семенівка, Роздольне, Кам'яна Могила) та Австрії.

Пр.: Мариупольская культурно-ис­торическая область (Днепро-Донское междуречье) // Археол. пам'ятки та іс­­торія стародав. насел. України. Лц., 1994. Вип. 1; Історія давнього населення України у епоху неоліту // Давня історія України. Т. 1. К., 1997; Неолити­зация Украины. Лг., 2002; Ранний энео­лит Степного Поднепровья и Приазовья. Лг., 2006; Early Eneolithic at the Pontic Steppes // BAR International Series. Ox­­ford, 2008.

Н. Б. Бурдо


Покликання на статтю