Зарубін Леонід Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Зарубін Леонід Йосипович

ЗАРУ́БІН Леонід Йосипович (20. 11. 1932, с. Меньшой Колодезь Липец. обл., РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1985). Премія РМ СРСР (1983). Закін. Чернів. ун-т (1961). Відтоді – в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (Київ): від 1975 – дир. СКТБ з дослід. вироб-вом, від 1991 – зав. відділу напівпровідник. термометрії, від 1994 – гол. н. с. Досліджує леговані напівпровідники за наднизьких т-р. Брав участь у створенні приладів для косміч. та спец. техніки. Розробив напівпровідник. матеріали з багатокомпонент. легуванням для забезпечення термометрії в усьому діапазоні; технології сильнокомпенсов. напівпровідників зі стрибковою провідністю; технологію нейтрон. трансмутацій. легування.

Пр.: Полупроводниковая криогенная термометрия (обзор) // Полупроводник. техника и микроэлектроника. 1974. Вып. 16; Отрицательное магнитосопротивление p-Ge в области прыжковой проводимости мотовского типа // Письма в ЖЭТФ. 1982. Т. 35, № 1; Проводимость компенсированного p-Ge с промежуточной степенью легирования при низких и сверхнизких температурах // ФТП. 1983. Т. 17, № 10 (співавт.); Germanium resistance thermometer with low magnetoresistance // Cryogenics. 1990. Vol. 30, № 6; Электрофизические свойства нейтронно легированного германия с измененным изотопным составом // ФТП. 1991. Т. 25, № 3 (усі – співавт.).

В. М. Томашик


Покликання на статтю