Захаренко Всеволод Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Захаренко Всеволод Борисович

ЗАХА́РЕНКО Всеволод Борисович (19. 03. 1921, м. Гадяч, нині Полтав. обл. – 05. 07. 1993, Харків) – ентомолог. Чоловік Г. Шинкаренко, батько О. Захаренка. Канд. біол. н. (1955). Закін. Харків. ун-т (1947). Від 1948 працював у Харків. зоовет. ін-ті: від 1961 – доц. каф. зоології і дарвінізму; 1963–93 – доц. каф. зоології Харків. пед. ін-ту. Вивчав фауну та екологію комах природ. і штуч. водойм, зокрема жуків басейнів Сівер. Дінця, Пн. Двіни на тер. Білорусі, зоопланктон і зообентос великих водосховищ у зв'язку з проблемами рибництва. Один з провід. систематиків водних Coleoptera.

Пр.: Материалы по фауне и экологии насекомых временных водоемов // Тр. Харьков. зоотех. ин-та. 1951. Т. 6; О донной фауне одного небольшого водохранилища на малой реке // ЗЖ. 1959. Т. 38, вып. 1; Личинки хирономид рыбоводных прудов северо-восточной части Левобережной Украины // Вопр. гидробиологии: Тез. докл. 1-го съезда Всесоюз. гидробиол. об-ва. Москва, 1965; Материалы по фауне водных жуков (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae) Белоруссии // Энтомол. обозрение. 1988. Т. 68, вып. 2 (співавт.).

Літ.: Грамма В. Н. Памяти Всеволода Борисовича Захаренко // Изв. Харьков. энтомол. об-ва. 1996. Т. 4, вып. 1–2.

В. М. Грамма


Покликання на статтю