Захаржевський Валер’ян Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Захаржевський Валер’ян Петрович

ЗАХАРЖЕ́ВСЬКИЙ Валер'ян Петрович (13. 03. 1887, м. Кам'янець-Подільський, нині Хмельн. обл. – 16. 04. 1977, Київ) – прозаїк, ортопед-травматолог. Канд. мед. н. (1938). Чл. СПУ (1946). Закін. Кам'янець-Поділ. г-зію (1909), мед. ф-т Ун-ту св. Володимира в Києві (1916). Працював військ. лікарем під час 1-ї світ. війни, 1919–23 – у Червоній армії. 1938 розробив новий метод остеосинтезу – плоско-дірчасте скріплення діафізар. переломів. Під час 2-ї світ. війни – гол. хірург шпиталів. Після – заст. дир. з наук. частини Укр. НДІ ортопедії (Київ), викл. Київ. мед. ін-ту. Під впливом А. Макаренка, з яким товаришував, почав писати художні твори. Дебютував 1940 повістю «Глиняная девушка» (альманах «Молодой большевик»), присвяч. вічній красі і творчості. Автор філос.-психол. романів «Белый дом. Страницы из жизни одной клиники» (К., 1941), «В клинике» (Москва, 1957), зб. повістей, оповідань і новел «Видеть и не видеть» (1965), «Страницы из несожженного дневника» (1968; 1985), «Ученые» (1988; усі – Київ). Створив низку літ. істор. новел-фресок про О. Пушкіна, М. Лермонтова, Л. Толстого, А. Чехова, О. Блока, Т. Шевченка («Последнее утешение Тараса» у зб. «Страницы из несожженного дневника»). Наук.-естет. тематика творів З. розкриває порухи людської душі. Друкував наук. праці з ортопед. травматології, фізіології.

Пр.: Мысли об одной поэме // ЛГ. 1940, 30 марта; К истории вопроса о судьбе свободно пересаженной кости // ВД. 1947. № 12; Современное состояние вопроса о регенерации костной ткани // Проблемы травматологии. Т. 4. К., 1955; Свободная пересадка измельченной ткани // Вопр. ортопедии и травматологии. 1958. № 7.

Літ.: Захаржевская Е. Все остается людям // Радуга. 1979. № 12; Старченко Т. Надеясь и веря: (Размышления о творчестве В. Захаржевского) // Там само. 1991. № 8; Захаржевская В. «Страницы из несожженного дневника» Валериана Захаржевского (в контексте классических традиций и современности) // Славян. культура в соврем. мире: Мат. 3-го Междунар. семинара. К., 1994; Сваричевський А. В. Валер'ян Захаржевський // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки: Зб. наук. пр. за мат. міжнар. наук. конф. (23–24 червня 1999 р.). Хм., 1999.

А. М. Колесніченко


Покликання на статтю