Захарченко Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Захарченко Володимир Іванович

ЗАХА́РЧЕНКО Володимир Іванович (23. 06. 1954, с. Малі Коровинці Чуднів. р-ну Житомир. обл.) – фахівець у галузях економічної географії та регіональної економіки. Канд. геогр. (1986), д-р екон. (2006) н. Закін. Львів. ун-т (1976). Відтоді – співроб. Одес. відділ. Ін-ту економіки АН УРСР, 1981–84 – Вінн. філії Київ. торг.-екон. ін-ту; 1984–88 – зав. кабінету географії Вінн. ін-ту удосконалення вчителів. Від 1988 – у Вінн. пед. ун-ті: від 2005 – зав. каф. екон. і соц. географії. Від 2006 – зав. каф. економіки та менеджменту Вінн. соц.-екон. ін-ту Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна». Досліджує теор. і методол. проблеми територ. орг-ції продуктив. сил, зокрема пром-сті, а також трансформац. процеси у пром. територ. системах України. Розробив наук.-практ. засади створення регіон. індустр. кластерів.

Пр.: Типи промислових територіальних систем // Укр. геогр. журн. 2002. № 4; Економічний аналіз процесів ринкової трансформації регіональних промислових комплексів // Формування ринк. відносин в Україні: Зб. наук. пр. К., 2004. № 3; Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України. В., 2004; Ринкова трансформація господарства регіону (кластерний підхід). В., 2006 (співавт.); Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України. К., 2008 (співавт.).

Л. Г. Руденко


Покликання на статтю