Захарчук-Чугай Раїса Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Захарчук-Чугай Раїса Володимирівна

ЗАХАРЧУ́К-ЧУГА́Й Раїса Володимирівна (08. 06. 1936, с. Острів, нині Радивилів. р-ну Рівнен. обл. – 06. 01. 2019, Львів) – мистецтвознавець. Д-р мистецтвознавства (1995), проф. (1996). Закін. Львів. ун-т (1961). Відтоді працювала у Львові: н. с. Музею укр. мист-ва; від 1972 – у МЕХП АН УРСР: від 1979 – зав. відділу нар. худож. промислів; від 1991 – в Ін-ті народознавства НАНУ: від 2002 – пров. н. с. відділу нар. мист-ва; за сумісн. від 1994 – проф. каф. моделювання костюму АМ. Наук. дослідження: укр. декор. мист-во, музейна справа. Брала участь в укладанні довідника «Народні художні промисли УРСР» (К., 1986) та навч. посібників «Декоративно-прикладне мистецтво» (Л., 1992), «Українське народне декоративне мистецтво» (Л., 2012). Уклала альбоми: «Родина Шкрібляків» (К., 1979), «Ганна Вінтоняк» (К., 1982), «Ольга Загородня-Трачук. Узори, повернуті в Україну» (Л., 1996), «Шандро Мирослава. Гуцульські вишивки» (Клуж-Напока; Чц., 2005). Учасниця Істор.-культурол. експедицій у Чорнобил. зону. Досліджувала 1994–2008 традиц. культуру радіаційно забруднених зон Полісся.

Пр.: Народне декоративне мистецтво Яворівщини. К., 1979; Українська народна вишивка: Зх. обл. УРСР. К., 1988; До питання збереження і розвитку Опішненського гончарного мистецтва українською діаспорою в США // Укр. керамологія: Нац. наук. щоріч. Опішня, 2002; Музей Української Православної Церкви в Баунд-Бруку, США – важливий осередок духовної культури // Зап. НТШ: Пр. Комісії образотвор. та ужитк. мист-ва. Л., 2004. Т. 248; Про аналогії в системі декорування народних тканин України та Польщі // Народознавчі зошити. Л., 2004. Ч. 1–2(55–56); Любов Волинець – дослідниця української традиційної культури (США) // Там само; Народне декоративне мистецтво Українського Полісся. Чорнобильщина. Л., 2007; Гуцульська вишивка з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського. Л., 2010 (співавт.).

Літ.: Захарчук-Чугай Раїса: Бібліогр. покажч. Л., 2004; Тканко З. Оберег українського народного мистецтва (До ювілею Р. Захарчук-Чугай) // Вісн. Львів. АМ. 2004. Вип. 15.

С. П. Павлюк


Покликання на статтю