Зельдович Мойсей Гораційович — Енциклопедія Сучасної України

Зельдович Мойсей Гораційович

ЗЕЛЬДО́ВИЧ Мойсей Гораційович (01. 08. 1919, м. Кам'янець-Подiльський, нині Хмельн. обл. – 02. 12. 2008, Варшава) – лiтературознавець. Д-р фiлол. н. (1969), проф. (1972). Учасник 2-ї світ. війни. Закiн. Харкiв. ун-т (1942), де й працював 1948–98: від 1972 – проф. каф. рос. літ-ри. Від 1999 – у Польщі. Наук. дослідження: теорія літ-ри, історія та методологія рос. літ. критики. Спiвавтор низки пiдручникiв i посiбникiв з теорiї лiт-ри та рос. лiт-ри.

Пр.: Русская литература 19 века: Хрестоматия критич. мат. Москва, 1964 (співавт.); Чернышевский и проблемы критики. Х., 1968; Страницы истории русской литературной критики. Х., 1984; В поисках закономерностей: О лит. критике и путях ее изучения. Х., 1989.

Літ.: Мойсей Горациевич Зельдович – профессор Харьковского университета: Библиогр. указ. Х., 1989.

Ю. Ю. Полякова


Покликання на статтю