Землеустрій — Енциклопедія Сучасної України

Землеустрій

ЗЕМЛЕУ́СТРІЙ – сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин, організацію раціонального використання та охорону земель шляхом межування. Реалізація цих заходів є однією з функцій держ. упр. земел. фондом країни і поширюється на землі всіх форм власності. З. передбачає виконання обстежувал., розвідувал., топогр.-геодез., картогр., проект. та проектно-пошук. робіт з метою забезпечення рац. орг-ції території адм.-територ. утворень, суб'єктів господарювання та ін. суб'єктів землекористування. Правовою основою З. є Земел. кодекс України та Закон України «Про землеустрій» (2003). Забезпечують його держ. та ін. землевпорядні орг-ції за рахунок Держ. бюджету України, місц. бюджетів, а також коштів громадян і юрид. осіб. Об'єктами З. є територія України, адм.-територ. утворень або їхніх частин, а також землеволодінь і землекористувань та окремі земел. ділянки. З. може бути обов'язковим та добровільним. В обов'язковому порядку його забезпечують на землях усіх категорій незалежно від форми власності у разі встановлення та зміни меж об'єктів З., зокрема визначення та встановлення на місцевості держ. кордону України; надання, вилучення (викупу), відчуження земел. ділянок; встановлення на місцевості кордонів земель, обмежених у використанні й обтяжених правами ін. осіб (земел. сервітути); орг-ції нових і впорядкування наяв. об'єктів; виявлення порушених земель і земель, що зазнають впливу негатив. процесів, та здійснення заходів з їхнього відновлення чи консервації, рекультивації, землювання малопродуктив. угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочування, вторин. засолення, висушення, ущільнення, забруднення пром. відходами, радіоактив. і хім. речовинами та ін., консервації деградов. і малопродуктив. земель; розроблення документації щодо орг-ції рац. використання та охорони земель. В усіх ін. випадках З. може здійснюватися за бажанням землевласників та землекористувачів. Осн. завдання З.: науково обґрунтований перерозподіл земель, формування ефектив. регіонал. системи землеволодінь, землекористувань зі створенням екологічно й економічно сталих агросистем. Він передбачає розроблення заг.-держ. і регіонал. програм використання й охорони земель, проектів упорядкування наяв. та створення нових землеволодінь і землекористувань, проектів відведення земел. ділянок, підготовку документів, що засвідчують право власності на землю або користування нею. Завданням З. є також проведення автор. нагляду за виконанням проектів використання та охорони земель. Проблеми З. України вивчає Гол. НДПІ землеустрою (Київ).

Д. С. Добряк, П. Ф. Кулинич


Покликання на статтю