Зербіно Дмитро Деонисович — Енциклопедія Сучасної України

Зербіно Дмитро Деонисович

ЗЕРБІ́НО Дмитро Деонисович (10. 03. 1926, Луганськ) – лікар-патологоанатом. Д-р мед. н. (1966), проф. (1967), чл.-кор. НАНУ (1991), акад. АМНУ (2002). Засл. діяч н. УРСР (1988). Держ. премія України у галузі н. і т. (2002). Закін. Чернів. мед. ін-т (1950), де відтоді й працював: 1965–66 – проф. каф. патол. анатомії; 1966–2000 – зав. однойм. каф., водночас від 1996 – дир. Ін-ту клін. патології Львів. мед. ун-ту. Віце-президент Асоц. патологів України (від 1994). Засн. розділу патол. анатомії – патол. морфологія лімфатич. системи. Описав механізми лімфо- та гематоген. метастазування раку, наслідки блокади лімфатич. шляхів пухлин. клітинами; запропонував морфол. критерії синдрому дисемінованого внутр.-судин. згортання крові. Вивчає також ураження судин неатеросклеротич. походження – васкуліти й ангіопатії, питання екол. патології людини.

Пр.: Общая патология лимфатической системы. К., 1974; Васкулиты и ангиопатии. К., 1977; Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. Москва, 1989 (співавт.); Чернівецька хімічна хвороба: нове екологічне захворювання? Л., 1998 (співавт.); Хвороби нирок: Атлас макропатології та мікропатології. Л., 2003 (співавт.); Екологічні катастрофи в світі та в Україні. Л., 2005 (співавт.); Двостулковий аортальний клапан: клінічна патологія // Ліки України. 2009. № 4(130) (співавт.).

Літ.: Грабовський В. Дослідження як життя. Л., 2001; 80-річчя члена-кореспондента НАНУ Д. Д. Зербіно // Вісн. НАНУ. 2006. № 3; Професори ЛНМУ.

Ю. О. Поспішіль


Покликання на статтю