Зернецький Борис Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Зернецький Борис Федорович

ЗЕРНЕ́ЦЬКИЙ Борис Федорович (13. 06. 1929, м. Бровари, нині Київ. обл.) – геолог, палеонтолог-стратиграф. Д-р геол.-мінерал. н. (1984). Засл. діяч н. і т. України (2008). Закін. Київ. ун-т (1951), де 1954–56 і працював. Від 1956 – в Ін-ті геол. наук НАНУ (Київ): 1986–96 – зав. відділу стратиграфії і палеонтології кайнозой. відкладів, від 1996 – гол. н. с. Наук. діяльність спрямована на вирішення проблем біостратиграфії осад. чохла України, стратиграфії і палеонтології донних відкладів тропіч. зони Світ. океану.

Пр.: Нумуліти та орбітоїди палеогенових відкладів Причорноморської западини. К., 1962; Донные отложения Центрально-Американских морей. К., 1975 (співавт.); Основные этапы развития нуммулитид палеогена Украины. К., 1980; Зональная биостратиграфия эоцена Европейской части СССР. К., 1990 (співавт.); Зональная биостратиграфия палеоцена Восточно-Европейской платформы. К., 1994 (співавт.); Значення крупних форамініфер у формуванні біофацій на прикладі атолу Тарава (Тихий океан) // Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАНУ. 2008.

П. Ф. Гожик


Покликання на статтю