Земля и фабрика — Енциклопедія Сучасної України

Земля и фабрика

«ЗЕМЛЯ́ И ФА́БРИКА» – видавниче товариство. Засн. у травні 1922 В. Нарбутом у Москві та Ленінграді (нині С.-Петербург). 1928–29 керував І. Іонов. Спочатку було універсальним, від 1926 – вид-во худож. літ-ри та літературознав. дослідж., від 1930 – у складі Держ. вид-ва худож. літ-ри. Перша кн. – «Запретный Кобзарь» Т. Шевченка (1922; увійшли вірші у перекл. І. Бєлоусова). Друкувало книги для широких мас читачів, доступні за змістом та ціною – зб. оповідань і віршів, твори пролетар. письменників та іноз. авторів. Видало окремі твори і зібрання творів Ф. Гладкова, І. Еренбурґа, К. Треньова, О. Невєрова, Дем'яна Бєдного, В. Шишкова; класиків зарубіж. літ-ри – А. Франса, Е. Золя, Дж. Лондона, Дж. Конрада; мемуари, праці з літературознавства і критики, книги з природознавства, медицини, соціології, для дітей. Укладало серії «Библиотека “З. и Ф.”», «Рабоче-крестьянская библиотека» (від 1925, опубл. окремі твори А. Чехова, В. Короленка, Л. Толстого, М. Салтикова-Щедріна), «Библиотека русской и иностранной критики», «Приключенческая библиотека», «Библиотека подрастающего поколения», «Серия трудового приключенчества», «Историческая библиотека», «Лики звериные», «Школьная серия», «Библиотека сатиры и юмора» (усі – від 1926). Видавало художні, літ.-громад. і наук.-популярні ж. «Тридцать дней», «Вокруг света», «Всемирный следопыт» та «Земля советская», альманахи «Земля и фабрика», «Ровесники» та ін. При Т-ві створ. бібліотеч. колектор худож. літ-ри, консультац. бюро.

Літ.: [«Земля и Фабрика»]: Полный указ. изданий (1922–1927). Москва; Ленинград, 1927; Ростовская Н. Книжные серии издательства «ЗИФ» // Книж. торговля. 1968. № 4.

Ю. В. Войцехівський


Покликання на статтю