Зібрт Ченєк — Енциклопедія Сучасної України

Зібрт Ченєк

ЗІБРТ Ченєк (Zíbrt Čeněk; 12. 10. 1864, м. Костелець-над-Влтавою, Чехія – 14. 02. 1932, Прага) – чеський культуролог, етнолог та бібліограф. Дійс. чл. НТШ (1923). Закін. філос. ф-т Праз. ун-ту (1887), навч. у ВНЗах Мюнхена, Берліна, Кракова, Львова, Варшави та Петрограда (нині С.-Петербург). У Львові спілкувався з І. Франком, В. Гнатюком, М. Грушевським та ін.; 1891–1914 листувався з М. Сумцовим. Проф. Карлового ун-ту в Празі (1901). Співзасн. та гол. ред. ж. «Český lid» (1891–1932), співзасн. ж. «Časopis Musea kralovství Českeho» (1899; від 1905 – гол. ред.). 1904–27 – дир. Нац. б-ки в Празі, якій подарував власне зібрання. Наук. дослідж. з історії, історії культури, етнології, фольклористики, нар. культури Закарп. України. В істор.-порівнял. дослідж. звертався до укр. матеріалів.

Пр.: Kukučka v národním podání slovanském // Časopis Musea kralovství Českého. 1887; Kulturní historie, její vznik, rozvoj a posavadní literatura. 1892; Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku Indicus superstitionum et paganiarum. Jeho význam pro všeobecnou kulturní historii i pro studim kulturních přežitků v nynějším lidovém podaní. 1894; Míry a vahy u starých Slovanů // Živnostník. 1895; O srovnávacím studiu lidového podání // Český lid. 1897; Veselé chvíle v životě lidu českého. 1909–11; 1950; Dřevěné kostelíky ve Slezku, Slovensku a Podkarpatské Rusi // Český lid. 1925; Pranostiky, bádaní počasí lidové v Podkarpatské Rusi // Там само. 1927; Ohlas obřadních písní velikonočních v lidovém podaní. 1928 (усі – Прага).

Літ.: Франко І. Фольклорні праці д-ра Ченька Зібрта // Житє і слово. 1894. Т. 2, кн. 2; A. Dolanský. Bibliografie prací Dra Čeňka Zíbrta // Český lid. Praha, 1932; Кодера П. Чеські науковці – дійсні члени НТШ // Вісн. НТШ. Л., 2003. Ч. 30; V. Scheufler, R. Jeřábek. Čeněk Zíbrt // Lidová kultura. Národopisná encyklopédie Čech, Moravy a Slezka. Praha, 2007. Sv. 1.

М. І. Мушинка


Покликання на статтю