Зієдоніс Імантс — Енциклопедія Сучасної України

Зієдоніс Імантс

ЗІЄ́ДОНІС Імантс (Ziedonis Imants; 03. 05. 1933, с. Рагаціємс, нині Латвія) – латиський письменник. Нар. поет Латвії (1977). Держ. премія Латис. РСР (1967). Закін. Лієпай. пед. ін-т (Латвія, 1959), Вищі літ. курси при Літ. ін-ті в Москві (1964). Автор поет. зб. «Zemes un sapòu smilts» («Пісок землі і мрії», 1961), «Sirds dinamīts» («Динаміт серця», 1963), «Motocikls» («Мотоцикл», 1965), «Es ieeju sevî» («Я входжу в себе», 1968), «Man labvçligâ tumsâ» («В темряві, для мене благодатній», 1979), «Re‚ kâ» («Ось як», 1981), «CeÁmallapas» («Подорожники», 1983), «Taureòu uzbrukums» («Напад метеликів», 1988), «Ceïa sentiments» («Дорожній сентимент», 2000), «Trioletas» («Тріолети», 2003); поем «Poçma par pienu» («Поема про молоко», 1977), «Poçma par maize» («Поема про хліб», 1984); казок «Krâsainâs pasakas» («Кольорові казки», 1973; укр. перекл. В. Гречанюка, 1988, та М. Григоріва, 2008; обидва – Київ), «Lâèu pasaka» («Ведмежа казка», 1976), «Bleòas un pasakas» («Витівки та казки», 1980), «Pasaka par bizi» («Казка про косичку», 1997); зб. мініатюр «Epifânijas» («Епіфанії», 1971, кн. 1; 1974, кн. 2; укр. перекл. В. Силави, Риґа, 2005). Творчість З. сповнена духом неспокою, романт. піднесеністю, експресивністю, роздумами про призначення людини, її духовне коріння. Переклав низку творів О. Пушкіна, О. Блока, І. Драча, В. Коротича. Написав вірш «Pakâpiem pret Ðevèenka kalnu» («Сходами до Шевченкової гори», в укр. перекл. Ю. Завгороднього опубл. в антології «З латвійського берега», К., 1999; Л., 2007, як і ін. поезії). Окремі твори З. укр. мовою переклали також В. Струтинський, С. Зінчук, В. Лучук, Ю. Петренко, П. Мовчан, Л. Копилова, І. Липовецька, А. Шпиталь, К. Оверченко. 1995–2002 вийшло зібр. творів З. у 12-ти т.

Тв.: укр. перекл. – Морський хліб. К., 1965; [Вірші] // Сузір'я. Вип. 5. К., 1971; Про В'єтнамську поштову скриньку та про ворота свого будинку // Там само. Вип. 6. К., 1972; [Вірші] // Бурштинові береги. К., 1974; Епіфанії // Вітрила. К., 1977; Уподобання: Есе про В. Коротича // Там само. Вип. 13. К., 1979; Поема про молоко // Сузір'я. Вип. 23. К., 1985; [Вірші] // Латвія поетична: Поети Латвії в укр. перекл. К. Оверченка. Риґа, 2007.

Літ.: Гречанюк С. Дім, який будує Імант // Дніпро. 1974. № 8; Шпиталь А. Шлях до коріння // ЛУ. 1983, 12 трав.; Promatnâkt, ðurpaiziet: Ziedoòu – 50. Rīga, 1983; Гречанюк С. При чесному хлібові // Дніпро. 1985. № 11.

А. Г. Шпиталь


Покликання на статтю