Зілинський Іван Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Зілинський Іван Михайлович

ЗІЛИ́НСЬКИЙ Іван Михайлович (22. 05. 1879, с. Красна Кроснен. пов., нині Підкарп. воєводство, Польща – 21. 04. 1952, Прага) – мовознавець і видавець. Батько Ореста, дід Богдана Зілинських. Дійс. чл. НТШ (1917), Т-ва слов'ян. філології у Празі (1951). Учасник 1-ї світ. війни. Навч. на теол. ф-ті Львів. ун-ту (1900–01), закін. Віден. ун-т (1907) зі званням д-ра філології. Працював у Бережан. (нині Терноп. обл., 1907–09), Львів. академ. (1909, 1913–14) та Станіслав. (нині Івано-Франківськ, 1910–12) г-зіях. 1921 у Львові за дорученням мовознав. комісії НТШ працював над реформою укр. правопису (став обов'язковим для видань НТШ); водночас – проф. Укр. таєм. ун-ту. Проф. Яґеллон. ун-ту (Краків, 1926–39); проф., зав. каф. укр. мови та літ-ри Карлового ун-ту (Прага, 1949–52). Дир. Укр. вид-ва у Кракові (1940–44). Брав участь у діяльності т-ва «Просвіта». Чл. Рус. пед. т-ва у Львові, т-ва «Рус. бесіда» у Станіславі. Наук. дослідження: діалектологія та фонетика укр. мови; говірки лемків, замішанців і бойків; явища сандгі та лабіалізації в укр. говірках. Його «Проба упорядкування українських говорів» // «Записки НТШ» (Л., 1914, т. 117–118), дещо змодифікована стосовно взаємин пн. і пд. групи укр. говірок, не втратила актуальності (зокрема щодо пд.-зх. говірок – «Карта українських говорів з поясненнями», Варшава, 1933). Автор кн. спогадів «Моя наука в Перемиській гімназії» (Перемишль, 1938). Упорядкував «Український правопис» (Краків, 1941; 3-є вид. – Краків; Л., 1943).

Пр.: До питання про діалектологічну класифікацію українських говорів // Зап. НТШ. Л., 1925. Т. 141–143; Opis fonetyczny języka ukraińskiego. Kraków, 1932; Взаємовідносини між українською і польською мовами // Зап. НТШ. Л., 1937. Т. 155; Границі бойківського говору // Літопис Бойківщини. Ч. 10. Самбір, 1938; A Phonetic Description of the Ukrainian Language. Cambridge, 1979.

Літ.: J. B. Rudnyckyj. Ivan Zilynskyj (1879–1952) // Orbis: Bulletin International de Documentation Linguistique. Louvain, 1953. T. 2, № 1; Кисілевський К. Іван Зілинський = Ivan Zilynskyj. Вінніпеґ, 1962; Мушинка М. Іван Зілинський (1879–1952): Життя і наук. діяльність // Зб. пам'яті І. Зілинського (1879–1952). Нью-Йорк, 1994; Мушинка М. Листування Івана Зілинського з Іваном Панькевичем (1913–1915). Нью-Йорк; Пряшів, 2008; Лесів М. Професор Іван Зілинський (1879–1952) // Зілинський І. Праці про говірки Лемківщини (від Попраду до Ослави). Горлиці, 2008.

М. І. Мушинка, Н. В. Хобзей


Покликання на статтю