Зільберштейн Хана Наумівна — Енциклопедія Сучасної України

Зільберштейн Хана Наумівна

ЗІЛЬБЕРШТЕ́ЙН Хана Наумівна (11. 12. 1906, м. Бердичів Київ. губ., нині Житомир. обл. – 01. 07. 1983, Харків) – лікар-патологоанатом. Д-р мед. н. (1960), проф. (1962). Закін. Київ. мед. ін-т (1931). У 1935–72 працювала в Укр. психоневрол. ін-ті (нині Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМНУ, Харків; з перервою): від 1944 – зав. лаб. патол. морфології нерв. системи; під час 2-ї світ. війни – військ. лікар. Вивчала патол. анатомію черепно-мозк. травми, морфологію пухлин нерв. системи. Запропонувала класифікац. схему мозк. рубців. Авторка розділу в «Многотомном руководстве по патологической анатомии» (т. 2, Москва, 1962).

Пр.: О первичных эпителиальных опухолях невроэктодермального происхождения // Невропатология и психиатрия. 1937. Т. 6, № 1 (співавт.); Методическое письмо по основным разделам работы патологоанатомических отделений в психоневрологических больницах. Х., 1958; Материалы к клинике и морфологии шизофрении // Сб. тр. 4-го Всесоюз. съезда невропатологов и психиатров. Москва, 1965; К вопросу о патоморфологии и патогенезе ишемических нарушений в бульбопонтинном отделе головного мозга при гипертонической болезни и атеросклерозе // Мат. симпозиума, посвященного патогенезу ишемий и инфарктов мозга. Москва, 1968.

П. В. Волошин


Покликання на статтю