KRITERION — Енциклопедія Сучасної України

KRITERION

«KRITERION» – видавництво. Засн. 1970 у Бу­харесті. Друкує художню та дит. літ-ру, фольклорні матеріали, наук. дослідж. мовами нац. мен­шин країни (зокрема й укр.), а також переклади із цих мов на румунську. Укр. мовою виходить серія «Мала бібліотека». Серед вид. – твори Г. Квітки-Осно­в'я­ненка, Т. Шевченка, Марка Вовч­ка, Ю. Федьковича, Лесі Україн­ки, І. Франка, О. Кобилянсь­кої, В. Стефаника, П. Тичини, М. Риль­ського, В. Сосюри. Опублікувало «Антологію української класичної поезії» (1970), «З книги життя. Антологія українського класичного оповідання» (1972), твори С. Яричевського у 2-х т. (1977–78); зб. укр. фольклору Румунії – «Ой у саду-винограду» (1972), «Відгомін віків» (1973), «Ой ковала зозулечка» (1974), «На високій полонині» (1979), «Ой Дунаю, Дунаю» (1980) та ін.; наук. розвідки «Народження сим­волу.

Аспекти взаємодії обряду та обрядової поезії» І. Ребошапки (1975), «Велика традиція. Українська класична літерату­ра в порівняльному висвітленні» (1979), «Шукання форми. Нари­си з української літератури XX ст.» (1980) та «Засади поетики» (1983) М. Ласло-Коцюк тощо. Румун. мовою видруковано зб. укр. пое­зії «Балада рідного краю» (1975), до якої увійшли перекл. віршів І. Ковача, М. Корсюка, К. Ірода, М. Михайлюка, М. Небеляка з передмовою румун. поета і перекладача І. Хоря. У «К.» укр. письменниками, бл. 30-ти з яких є чл. СП Румунії, видано чима­ло книг укр. мовою (зокрема 12 фоль­клор. зб.).

О. С. Романець, Ю. І. Макар


Покликання на статтю