Зіменковський Борис Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Зіменковський Борис Семенович

ЗІМЕНКО́ВСЬКИЙ Борис Семенович (18. 04. 1940, м. Бережани Терноп. обл.) – провізор. Батько А. Зіменковського. Д-р фармацевт. н. (1978), проф. (1980), акад. НАМНУ (2017). Дійс. чл. НТШ (2007). Держ. премія України у галузі н. і т. (2000). Повний кавалер ордена «За заслуги» (2002, 2009, 2016). Закін. Львів. мед. ін-т (1963), де відтоді й працює (нині ун-т): декан фармацевт. ф-ту (1972–79), зав. каф. фармацевт., орган. і біоорган. хімії (від 1978), проректор з навч. роботи (1979–98), ректор (від 1998). Вивчає хімію азолідинів, біцикліч. неконденсованих 1,3-тіазанів та їх макрогетеропохідних; синтезував 3 нових класи склад. макрогетероцикліч. сполук. Співавтор лікар. препаратів «Флуренізид», «Літію гідроглютамінат», «Ноотрил». Брав участь у підготовці першої Держ. Фармакопеї України.

Пр.: Органічна хімія: Підруч. у 3 т. Х., 1993–97; Синтез макрогетероциклічних сполук на основі 1,5-біс-(2-тіоксо-4-оксотіазолідин-3-іл) тіокарбокси-3-азапентану // ФармЖ. 1999. Т. 3, № 5; 4-Тіазолідони. Хімія, фізіологічна дія, перспективи. В., 2004 (співавт.); Anticancer thipyrano[2,3-d][1,3]thiazol-2-ones with norbornane moiety. Synthesis, cytotoxicity, physico-chemical properties, and computational studies // Bioorganic and Medicinal Chemistry. 2006. № 14 (співавт.); Synthesis of novel thiazolone-based compounds containing pyrazoline moiety and evaluation of their anticancer activity // European J. Medicinal Chemistry. 2009. № 4 (співавт.).

Літ.: Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах. Л., 2004; Професори ЛНМУ.

М. Р. Гжегоцький, В. А. Музиченко


Покликання на статтю