Зінгер Фіма Хаїмович — Енциклопедія Сучасної України

Зінгер Фіма Хаїмович

ЗІ́НГЕР Фіма Хаїмович (16. 04. 1926, Київ – 19. 09. 1994, Донецьк) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1971), проф. (1985). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Ленінгр. військ.-мор. мед. академію (нині С.-Петербург, 1946), Київ. мед. ін-т (1949). Працював на СЕС (1949–56), зав. організац.-метод. кабінету клініки профес. захворювань (1956–61) у Сталіно (нині Донецьк); відтоді – у Донец. наук. центрі гігієни праці та профілактики травматизму (нині НДІ мед.-екол. проблем Донбасу та вугіл. пром-сті): зав. організац.-метод. відділу (1961–89), відділу соц.-гігієн. дослідж. профес. патології та травматизму (1989–94). Наук. дослідження: соц.-гігієн. умови праці; заг. та профес. захворюваність і смертність; орг-ція та удосконалення мед. обслуговування працівників вугіл. пром-сті.

Пр.: Профилактическая работа здравпункта на угольной шахте (организация, формы, методы). К., 1958; Профессиональные отравления рабочих угольных шахт, их лечение и профилактика. Москва, 1961 (співавт.); Медицинское обслуживание шахтеров. К., 1986; Организация внедрения научных достижений в практику здравоохранения. К., 1988 (співавт.); Методика изучения средней продолжительности жизни работающего населения // Проблемы старения и долголетия. 1993. Т. 3, № 2 (співавт.).

Є. В. Борисова


Покликання на статтю