Зінченко Василь Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Зінченко Василь Іванович

ЗІ́НЧЕНКО Василь Іванович (26. 10. 1924, с. Вербки Семенiв. р-ну, нині Полтав. обл. – 22. 08. 2009, м. Ялта, АР Крим) – фахівець у галузі виноробства. Д-р тех. н. (1988), проф. (1990). Засл. діяч н. і т. України (1995). Держ. премія України в галузі н. і т. (1992). Закін. Одес. с.-г. iн-т (1949). Працював на вироб-ві; 1952–55 – держ. iнспектор з якостi вин Мін-ва харч. пром-сті СРСР; 1956–59 – гол. iнж. та дир. Берегiв. винзаводу (Закарп. обл.); від 1959 – в Ін-ті винограду і вина «Магарач» УААН (Ялта; з перервою): від 1975 – зав. відділу стабілізації та нормування, від 1987 – пров. н. с., від 1989 – гол. н. с., 2004–09 – консультант агрофірми «Магарач»; 1965–75 – зав. каф. виноробства Кишинiв. полiтех. iн-ту. Наук. дослідження: технол. значення у виноробствi полiсахаридiв винограду i вина; технологiї перероблення винограду, вироб-ва виноматерiалiв, стабiлiзацiї вин. Обґрунтував теор. основи й режими потокової технологiї оброблення виноматерiалiв i сокiв з використанням неорган. природ., синтетич. селектив. сорбентiв, орган. матерiалiв та фермент. препаратiв.

Пр.: Применение цитолитического ферментного препарата в виноделии. Кишинев, 1975; Полисахариды винограда и вина. Москва, 1978; Стабилизация виноградных вин. Москва, 1987 (співавт.); Исследование причин помутнения игристого вина «Новый Свет» с целью возобновления его экспорта // Виноградарство и виноделие. 1995. № 3 (співавт.); Обробка виноматеріалів вітчизняними препаратами діоксиду кремнію // Виноград. Вино. 2009. № 2.

Літ.: В. И. Зинченко: К 80-летию со дня рожд. // Виноградарство и виноделие. 2004. № 6.

Н. А. Якушина


Покликання на статтю