Зінченко Віктор Федосійович — Енциклопедія Сучасної України

Зінченко Віктор Федосійович

ЗІ́НЧЕНКО Віктор Федосійович (14. 09. 1949, с. Паланка Олонешт. р-ну, Молдова) – хімік. Д-р хім. н. (2000). Держ. премія України в галузі н. і т. (2008). Закін. Київ. ун-т (1971), де відтоді й працював. 1975–84 – у Київ. автомоб.-дорож. ін-ті. Від 1985 (з перервою) – у Фіз.-хім. ін-ті НАНУ (Одеса): від 2005 – зав. відділу хімії функціонал. неорганіч. сполук. 1994–2000 – в Одес. гідрометеорол. ін-ті. Наук. дослідж. у галузі неорганіч. і фіз. хімії халькогенідів металів, сполук рідкісноземел. металів, оптич. матеріалів. Встановив заг. закономірності впливу процесів стабілізації валент. стану атомів у склад. халькогенідах і оксидах деяких s-, p- та f-металів на їх іонно-електронну провідність та оптичні властивості, брав участь у створенні та впровадженні плівкоутворюючих матеріалів для інфрачервоної оптики.

Пр.: Исследование взаимодействия лантанидов с сульфидом мышьяка // ЖНХ. 1989. Т. 34, № 1 (співавт.); Complex chalcogenides as prospective materials for optical coatings // Functional materials. 2000. Vol. 7, № 2; Synthesis, structure and optical properties of EuF3 film-forming material // J. of Alloys and Compounds. 2002. Vol. 347 (1–2) (співавт.); Structure and magnetic properties of some binary and ternary lanthanide fluorides // Moldavian J. Phys. Sciences. 2007. Vol. 6, № 1 (співавт.).

Є. В. Шабанов


Покликання на статтю