Зінченко Надія Мусіївна — Енциклопедія Сучасної України

Зінченко Надія Мусіївна

ЗІ́НЧЕНКО Надія Мусіївна (04. 09. 1951, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1995). Закін. Київ. ун-т (1973), де й працювала 1979–2009: від 1997 – пров. н. с. каф. теорії ймовірностей, статистики і актуар. математики. Від 2010 – проф. каф. приклад. математики Ніжин. ун-ту. Наук. дослідження: теорія випадк. процесів і полів; випадк. процеси з незалеж. приростами; граничні теореми теорії ймовірностей; асимптот. методи в теорії ймовірностей і матем. статистиці; теорії ризику в актуар. математиці.

Пр.: Узагальнення сильного принципу інваріантності для кратних сум випадкових величин з області притягання стійкого закону // Теорія ймовірностей та матем. статистика. 1998. Вип. 57; Математичні моделі теорії ризику: Навч. посіб. К., 2007; Risk processes with stochastic premiums // Theory of Stochastic Processes. 2008. Vol. 14, № 3–4 (співавт.); Математичні методи в теорії ризику: Навч. посіб. К., 2008.

В. С. Королюк


Покликання на статтю