Зінькевич Олена Сергіївна — Енциклопедія Сучасної України

Зінькевич Олена Сергіївна

ЗІНЬКЕ́ВИЧ Олена Сергіївна (09. 11. 1940, м. Свердловськ, нині Єкатеринбург, РФ) – музикознавець, музичний критик, педагог. Д-р мистецтвознавства (1988), проф. (1990), чл.-кор. АМУ (2009). Премія ім. М. Лисенка (2006). Чл. НСКУ (1974). Закін. Київ. консерваторію (1966; кл. О. Малозьомової) та асистентуру-стажування при ній (1970; кер. М. Друскін, О. Шреєр-Ткаченко), де відтоді й викладає (нині Нац. муз. академія України): від 1989 – зав. каф. історії музики етносів України та муз. критики. Авторка музикознав. дослідж. з питань сучас. укр. музики, рос. музики, муз. постмодерну, інтегратив. процесів у мист-ві, методології істор. музикознавства та муз. критики, теорії муз.-істор. процесу. З. упорядкувала і була ред. низки наук. зб., зокрема «Чайковський та Україна» (К., 1991), «Музично-історичні концепції в минулому та сучасності» (Л., 1997).

Пр.: Георгій Майборода. К., 1973; 1983; Якби Чехов був музикантом. К., 1980; Динамика обновления. Украинская симфония на современном этапе в свете диалектики традиции и новаторства. К., 1986; Історія української радянської музики: Посіб. К., 1990 (співавт.); Симфонические гиперболы. О музыке Евгения Станковича. С., 1999; Уж., 2002; Концерт и парк на крутояре… (Киев музыкальный ХІХ – нач. ХХ ст.): Очерки. К., 2003; Память об исчезающем времени: Сб. ст. К., 2005; Mundus musicae. Тексты и контексты. К., 2007.

Н. М. Цигановська


Покликання на статтю