Злобін Юліан Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Злобін Юліан Андрійович

ЗЛО́БІН Юліан Андрійович (02. 04. 1932, м. Новосибірськ, РФ) – ботанік. Д-р біол. н. (1978), проф. (1979). Засл. діяч н. і т. України (1997). Закін. Моск. пед. ін-т (1954). Працював у ВНЗах РФ: викл. Тюмен. (1957–62), доц., зав. каф. ботаніки та деканом природн. ф-ту Марій. (м. Йошкар-Ола, 1962–68) пед. ін-тів, зав. каф. ботаніки, деканом агроном. ф-ту Ульянов. с.-г. ін-ту (1968–79); від 1980 – у Сум. аграр. ун-ті: проректор з навч. роботи (до 1998), зав. (до 2008), відтоді – проф. каф. ботаніки. Наук. дослідження: популяц. біологія рослин; структура фітопопуляцій; закономірності функціонування природ. та антропоген. екологіч. систем; біологія й екологія бур'янів.

Пр.: Теория и практика оценки виталитетного состава ценопопуляций растений // БЖ. 1989. Т. 74, № 3; Структура фитопопуляций // Успехи соврем. биологии. 1996. Т. 116, № 2; Основи екології: Підруч. К., 1998; Популяционная экология растений: современное состояние, точки роста. С., 2009; Концепція морфометрії у сучасній ботаніці // Чорномор. ботан. журн. 2009. Т. 5, № 1 (співавт.).

В. Г. Скляр


Покликання на статтю