Злотін Аврам Зиновійович — Енциклопедія Сучасної України

Злотін Аврам Зиновійович

ЗЛО́ТІН Аврам Зиновійович (28. 08. 1937, с. Семенівка, нині смт Полтав. обл. – 29. 06. 2016, Харків) – ентомолог. Д-р біол. н. (1982), проф. (1990). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1960). Працював 1961–67 у Харків. лаб. ВНДІ хім. засобів захисту рослин; від 1967 – в Iн-ті шовківництва УААН (м. Мерефа Харків. р-ну Харків. обл.): від 1973 – зав. відділу технології пром. вироб-ва коконів і грени; водночас від 1986 – у Харків. пед. ун-ті: від 1994 – зав., від 2001 – проф. каф. зоології. Обґрунтував теор. основи і принципи тех. ентомології як науки про створення культур комах з заданими властивостями; систему оптимізації вироб-ва грени й коконів шовкович. шовкопряда. Співукладач «Словаря-справочника по шелководству» (Кишинев, 1989), «Словника з екології: Українсько-російсько-англійсько-німецько-французького» (1995), тлумач. словника «Ентомотехнія» (2002; обидва – Харків).

Пр.: Техническая энтомология: Учеб. пособ. К., 1989; Экология популяций и культур насекомых. Х., 1998; Селекция тутового шелкопряда в Украине. Х., 2002 (співавт.); Екологія людини: Підруч. Х., 2004 (співавт.); Хвороби та шкідники свійських комах: Навч. посіб. Х., 2005.

Т. Ю. Маркіна


Покликання на статтю