Знаменський Георгій Львович — Енциклопедія Сучасної України

Знаменський Георгій Львович

ЗНА́МЕНСЬКИЙ Георгій Львович (03. 03. 1937, с. Біловодськ, нині смт Луган. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (1985), проф. (1987), чл.-кор. АПрНУ (1993). Засл. діяч н. і т. України (2007). Премія ім. М. Василенка АНУ (1993). Закін. Моск. ун-т (1960). У 1960–63 працював в органах прокуратури; 1966–92 – в Ін-ті економіки пром-сті АН УРСР; від 1992 – зав. відділу проблем госп. права Ін-ту екон.-правових дослідж. НАНУ (обидва – Донецьк). Розробив концепцію та структуру Госп. (торг.) кодексу України. Досліджує теорію госп. права і законодавства, проблеми правового забезпечення діяльності суб'єктів господарювання та підприємництва, систематизації і кодифікації госп. законодавства.

Пр.: Экономические санкции и дисциплина поставок. К., 1976 (співавт.); Совершенствование хозяйственного законодательства. К., 1980; Хозяйственный механизм и право. К., 1988; Про концепцію господарського (торговельного) кодексу України // ПрУ. 1992. № 10; Хозяйственное законодательство Украины. Формирование и перспективы развития. К., 1996; Хозяйственное право: Учеб. К., 2002 (співавт.); Хозяйственный кодекс Украины на перекрестке мнений // Актуал. вопр. правоведения. 2008. № 1.

В. М. Савенко


Покликання на статтю