Знаменський Олександр Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Знаменський Олександр Васильович

ЗНА́МЕНСЬКИЙ Олександр Васильович (12(24). 01. 1891, с. Успенське Тамбов. губ., Росія – 09. 12. 1942) – ентомолог. Д-р с.-г. н. (1936, без захисту дис.). Закін. С.-Петербур. психоневрол. та Київ. політех. ін-ти. Від 1913 працював на Полтав. с.-г. дослід. станції: 1917–30 – зав. відділу ентомології; 1930 переїхав до Ленінграда (нині С.-Петербург), 1932–37 – заст. дир. з наук. роботи Всесоюз. ін-ту захисту рослин. Вивчав біологію та екологію шкідників польових культур, зокрема довгоносика брунькового, мухи шведської, мухи-зеленоочки ярої, пильщика хлібного; умови розмноження комах у зв'язку з клімат. чинниками; ентомофауну ґрунту; ентомол. значення строків сівби озимих культур. Ініціював створення мережі спостереж. пунктів для потреб приклад. ентомології.

Пр.: Сроки посева яровых и озимых хлебов с энтомологической точки зрения // Тр. Полтав. с.-х. опыт. станции. Х.; П., 1921. Вып. 33; О мерах борьбы с гессенской мухой // Захист рослин. 1925. № 1; Насекомые, вредящие полеводству. Ч. 1. Вредители злаков // Тр. Полтав. с.-х. опыт. станции. П., 1926. Вып. 50; Луговой мотылек // Сб. Всесоюз. ин-та защиты растений. Ленинград, 1932. № 1; Трансзональный метод обследования лугового мотылька // Там само. № 3 (співавт.).

С. О. Кирпичов


Покликання на статтю