Зац Вельвел Ісакович — Енциклопедія Сучасної України

Зац Вельвел Ісакович

ЗАЦ Вельвел Ісакович (16. 06. 1930, м. Бєльці, Молдова) – океанолог. Д-р геогр. н. (1977), проф. (1988). Премія РМ СРСР (1983). Закін. Одес. гідрометеорол. ін-т (1955). Працював на мор. гідрометеостанції (м. Ялта, нині АР Крим, 1955–62); від 1964 – в Ін-ті біології пд. морів НАНУ (Севастополь): 1974–78 – зав. лаб. гідрології, 1978–94 – відділу приклад. океанології, 1994–95 – гол. н. с. Від 1995 – в Ізраїлі. Наук. дослідження: процеси турбулентності та дифузії, океанол. аспекти переносу й трансформації забруднених вод, океаногр. основи охорони шельф. зон моря від забруднення. Співавтор розділів у кн. «Динамика вод и продуктивность планктона Черного моря» (Москва, 1989) та «Моделирование процессов самоочищения вод шельфовой зоны моря» (Ленинград, 1991).

Пр.: К вопросу о горизонтальной турбулентной диффузии в прибрежной зоне Черного моря // Океанология. 1964. Т. 4, вып. 2; Опыт теоретического и экспериментального исследования проблемы глубоководного сброса сточных вод на примере района Ялты. К., 1973 (співавт.); Об устойчивости затопления полей сточных вод в промежуточном слое стратифицированного моря // Водные ресурсы. 1974. № 1.

Л. Я. Татаренко


Покликання на статтю