Зацепін Веніамін Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Зацепін Веніамін Іванович

ЗАЦЕ́ПІН Веніамін Іванович (08. 12. 1930, с. Успенівка Тамбов. обл., РФ) – філософ. Д-р філос. н. (1984), проф. (1985). Закін. Київ. ун-т (1965). Відтоді працював в Укр. ін-ті інж. водного госп-ва (Рівне): в. о. доц.; від 1972 – зав. каф. філософії та політекономії Рівнен. пед. ін-ту; у Херсон. пед. ун-ті: 1980–92 – проф. каф. філософії. Від 1992 – в Австралії. Н. с. ф-ту педагогіки Мельбурн. ун-ту. Від 2001 співпрацює з Балт. пед. академією (С.-Петербург) та Міжнар. академією психол. наук (м. Ярославль, РФ). Наук. дослідження: стосунки між людьми, типи особистостей, соц.-психол. структура сусп-ва. Співукладач довідника «Семья. Социально-психологические и этические проблемы» (К., 1990).

Пр.: Семейная жизнь как условие человеческого счастья. К., 1975; О жизни супружеской. Москва, 1978; 1984; Счастье как проблема социальной психологии. Л., 1981; Мы и наша семья. Москва, 1983–89; На пути к общей типологии личности. С.-Петербург, 2002; О социально-психологических корнях мировых идеологий и религий // Соц. психолог. 2004. № 2; 2005. № 1.

А. В. Чечельницький


Покликання на статтю