Зацний Юрій Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Зацний Юрій Антонович

ЗА́ЦНИЙ Юрій Антонович (06. 05. 1943, м. Кременець Терноп. обл.) – мовознавець. Д-р філол. н. (1999), проф. (2001). Засл. діяч н. і т. України (2009). Закін. Горлів. пед. ін-т іноз. мов (Донец. обл., 1970). Відтоді працював у ньому: зав. каф. англ. мови, деканом ф-ту іноз. філології; від 1978 – зав. каф. англ. філології; від 1998 – засн. і зав. каф. теорії та практики перекладу з англ. мови Запоріз. ун-ту. Наук. дослідження: соціолінгвістика, варіантологія, неологія, контрактивна лінгвістика та перекладознавство. Засн. наук. школи «Проблеми соц. лінгвістики і неології».

Пр.: Обогащение словарного состава английского языка в 80-е годы. К., 1990; Шляхи та тенденції розвитку лексико-семантичної системи англійської мови. З., 1992; Неологізми англійської мови 80–90 років ХХ століття. З., 1997; Розвиток словникового складу сучасної англійської мови. З., 1998; Новая общественно-политическая лексика английского языка. З., 2000 (співавт.); Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу. Л., 2007; Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ ст.: Англо-укр. слов. неологізмів. В., 2008 (співавт.).

С. О. Швачко


Покликання на статтю